De goederenroute door Oost Nederland loopt via het bestaande spoor van Elst-Zutphen en Hengelo-Oldenzaal naar de grens.

Hoe de route voor goederentreinen tussen Zutphen en Hengelo loopt, moet nog worden vastgesteld.

Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
1. Bovenlangs : vanaf Zutphen naar Deventer (IJssellijn) en van Deventer naar Hengelo (Twentelijn)
2. Onderlangs : van Zutphen via Lochem naar Hengelo (Twentekanaalllijn)

Uiteindelijk neemt de minister van Infrastructuur en Milieu, na afronding van het onderzoek naar de milieueffecten, de beslissing welke variant de  voorkeur heeft. Volgens planning zal die beslissing in 2016 vallen.

Mooi Lochem stelt zich op het standpunt dat een verdubbeling van het spoor met een gepland volume van 96 goederentreinen per dag, een onacceptabele inbreuk is op het landschap en milieu, geluidsoverlast veroorzaakt en een groot veiligheidsrisico met zich meebrengt.

Het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) bundelt de krachten van alle belangengroepen en informeert uitvoerig hoe de stand van zaken is. Stichting Mooi Lochem is van mening dat alternatieven via water eerst grondig moeten worden onderzocht en is het eens met de stellingname van RONA hieromtrent.

Laatste nieuws

Actueel nieuws over spoor door Lochem ==>> Op RONA nieuwspagina

 RONA Logo-1

 

September 2013

Juli 2013

Juni 2013

  • Staatssecretaris stelt nieuwe leden aan voor commissie die moet ondersteunen bij spoorbeleid.(NRC 11/6/2013)
  • Ministerie I&M en ProRail organiseren infoavonden in regio.
  • Uiterste datum indienen visie op MER1 = 8 juli 2013. Voor info MER1 en hoe je visie kan indienen zie website Min I&M.

Mei 2013

April 2013

  • Presentatie RONA – Arnout Scheltema stand van zaken PHS-GON

Februari 2013

December

Augustus

Juni

————————————————————————————————————————-

Klik hier voor alle informatie over de goederenroute Oost Nederland van RONA.

Klik hier voor alle informatie over de goederenroute Oost Nederland van ProRail

Download hier de brochure van Pro-rail “Een toekomstbestendige goederenroute door Oost Nederland”

Burgerinitiatief  “No Rail”  (Hengelo)

Stichting De Groene Long van Gorssel maakt zich zorgen

Meldpunt: Laat de goederentrein varen

Info over plannen rondom Bathmen (BvB)

Actiegroep Hof van Twente (AGH)

Voor het meest actuele nieuws volg RONA op:

    en         

=================================================

Uw mening telt – Laat uw steun gelden – Petitie (gesloten 20/3/2012)

SML brief & zienswijze verstuured naar ministerie van Infrastructuur & Milieu 14/3/2012 

Gemeente Lochem – Zienswijze PHS-GON   7/3/2012 

Reactie minister Infrastructuur & Milieu 3/8/2012