Staatssecretaris MansveldVoor de uitwerking van de Goederenroutering Oost-Nederland, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), wordt een milieueffecten onderzoek uitgevoerd. Het eerste deel van dit onderzoek, het Milieu Effecten Rapport (MER) 1e fase, is in mei 2013 gereed gekomen, gepubliceerd en in de inspraak gebracht.

Ruim 2000 reacties van burgers en instanties zijn daarop ontvangen,

Hierop heeft 2 september staatssecretaris Mansveld de Tweede Kamer gevraagd om e.e.a. uit te stellen.

Lees hier de brief van de Staatssecretaris aan de tweede Kamer.