Landschap buitengebied Lochem bedreigd

De vaststelling van het Bomenbeleidsplan in 2007 en het feit dat de gemeente voornemens is, zoals ze ook beschreven hebben in het Landschap Ontwikkeling Plan (LOP), nog meer bomen in het buitengebied te planten staat haaks op het beleid van de gemeenteraad om geen geld beschikbaar te stellen voor de inspectie, inventarisatie en het onderhoud van de bomen langs wegen in het buitengebied.

Deze situatie is onomkeerbaar en een groot deel van het bomenbestand zal gekapt dienen te worden. Gezien het ontbreken van onderhoudsbudget, zal het niet haalbaar zijn om herplant uit te voeren. Dit zal dus leiden tot verarming van het landschap. Bron: Memo College aan de Raad Lochem 2/8/2011  “Evaluatie pilots bomen buitengebied”

Nieuws

In de pers:

 

Voor meer berichten klik hier ….>>.