Geen noodzaak en dus geen plaats voor massaal goederenspoor door oost Nederland

OPROEP aan belanghebbende om stem te doen gelden

De plannenspoor

De plannen van Den Haag om heel veel extra goederentreinen per dag over het spoor van oost Nederland te sturen (PHS-GON) zijn achterhaald en berusten niet op de huidige werkelijkheid en inzichten. De spoorlijnen doorsnijden woongemeenschappen en het buitengebied met natuur- en recreatiegebieden die voor ons welzijn en onze welvaart van grote betekenis zijn.  Stichting Mooi Lochem is daarom tegen deze plannen.

Indienen zienswijze

Onlangs is er onderzoek gedaan naar het milieueffect van de plannen en zijn de resultaten gepresenteerd in het zgn. MER1 rapport. Betrokkenen mogen hier op reageren en zienswijzen indienen. De sluitingsdatum hiervoor is 8 juli 2013.

Het niet gebruik maken van deze gelegenheid kan worden geïnterpreteerd als “geen bezwaar”.  Daarom is het belangrijk dat iedere betrokkene een zienswijze indient. Inspraakgelegenheid voor bezwaar komt later in het proces aan de orde.

Het indien van een zienswijze kan online. Samen met andere belangengroeperingen in de regio hebben wij enkele mogelijke zienswijzen voor de indiener op een rijtje gezet. Indienen kan dan ook in enkele minuten gebeuren.  Deze informatie en de mogelijkheid om door te klikken naar het invulformulier van het ministerie is beschikbaar  op deze pagina van onze website.

==>> Graag deze pagina in uw kennissenkring delen. De bewoners en bezoekers van oost Nederland zullen u dankbaar zijn. ==>>