De bevolking in de Achterhoek krimpt.  Dit biedt kansen voor Lochem. De visie hier op moet worden verwerkt in de nieuwe Structuurvisie 2012.

Met deze webpagina’s probeert Mooi Lochem te faciliteren in de informatie voorziening nodig om tot een goed overwogen besluit te komen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid

 

Relevante links: