Spoor bij Lochem (Large)Conclusie MER commissie overheid: De MER 1ste fase voor goederenspoor Zutphen – Hengelo ontoegankelijk en niet compleet.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil in het najaar een besluit nemen over een tracé voor goederenvervoer per spoor tussen Zutphen en Hengelo. In het milieueffectrapport is de informatie ontoegankelijk gepresenteerd. Zo zijn onderscheidende milieueffecten van tracés niet zichtbaar. Ook ontbreekt informatie over het risico dat groepen mensen lopen bij een ongeval op het spoor.

De Commissie voor de m.e.r. adviseert deze tekortkomingen te herstellen en daarna te besluiten.

Lees hier meer …….