SML-Internet-achtergrond.jpgStichting Mooi Lochem heeft als doel de bevordering van het milieubeheer en de natuur, alsmede de natuur- en landschapsbescherming in de gemeente Lochem (van vóór de gemeentelijke herindeling), en al datgene wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting Mooi Lochem is voortgekomen uit de Stichting Milieubeheer Oost-Lochem, die in 1989 werd opgericht door een aantal enthousiaste Lochemers die het beste voor hadden met de landschappelijke waarde van Lochem en haar buitengebied. In haar bijna 30 jarige bestaan werd in tal van zaken, waarbij de natuur het onderspit dreigde te vellen, door bestuurders geluisterd naar de mening van de stichting en werd voor een passende oplossing gekozen.

Vooral om belangstellenden te informeren over de ontwikkelingen heeft de stichting gekozen om moderne contactmiddelen in te zetten, zoals deze website.

Klik hier voor laatste nieuws

Klik hier voor SML Facebookpagina

Ondersteun een Mooi Lochem en wordt donateur of sympathisant! Klik hier! 

 

Steun betuiging voor Stichting Mooi Lochem in de vorm van een donatie kan d.m.v. overboeking op IBAN: NL53ABNA0498673308 (t.n.v. C Muller i.z. SML)  Of:

Geldig tot 1 juni 2024