Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland
Nummer 3 / mei 2013
Dit is een digitaal nieuwsbericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) over de Goederenroute Oost-Nederland, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van IenM om de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen.
In deze nieuwsbrief
In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over het Milieueffectrapport (MER) 1e fase en dat deze in mei gereed zou zijn. Vanaf 21 mei a.s. is het MER 1e fase beschikbaar. Daarnaast is het ministerie in samenwerking met ProRail hard bezig met het voorbereiden van informatieavonden langs het gehele tracé. Zo willen we iedereen persoonlijk uitleg kunnen geven over de onderzoeken die zijn gedaan in het kader van het MER en de bijbehorende resultaten. In deze nieuwsbrief brengen wij u hiervan graag op de hoogte.

Terug naar boven

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt het spoor gereed gemaakt voor de toekomst. Om de doorstroming van het goederenvervoer te bevorderen loopt één route door Oost-Nederland. Hoe deze route precies gaat lopen, moet nog worden vastgesteld. Om deze keuze weloverwogen te kunnen maken, wordt het MER opgesteld. Voor de goederenroute in Oost-Nederland is gekozen het MER op te knippen in twee fasen. In de eerste fase zijn de milieueffecten onderzocht van de vier mogelijke tracévarianten tussen Zutphen en Hengelo. Het rapport geeft inzicht in de effecten en de benodigde omgevingsmaatregelen per variant. In de tweede fase van het MER wordt het traject van Elst tot Oldenzaal/grens in zijn geheel bekeken.

Het MER 1e fase is inmiddels bijna afgerond. Vanaf 21 mei a.s. ishet rapport met alle bijbehorende onderzoeksrapportenbeschikbaar. Vanaf 28 mei 2013 zijn alle stukken ook in te zien in de gemeentehuizen en de bibliotheken in de regio. Klik hier voor de specifieke adressen in uw gemeente.
Tot en met 8 juli 2013 kunt u reageren. Het wordt op prijs gesteld als u aangeeft op welk onderdeel van de onderzoeken u reageert en uw reactie onderbouwt met argumenten. Ook kunt u aangeven welke variant(en) u de staatssecretaris adviseert en waarom. U kunt uw reactie indienen bij het Centrum Publieksparticipatie (CPP), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het CPP ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. Per post reageren kan ook. Hiervoor kunt u gebruik maken van het volgende postadres: Centrum Publieksparticipatie, PHS-GON, Postbus 30316, 2500  GH Den Haag.

Op basis van het MER 1e fase en de reacties en adviezen daarover, neemt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het najaar van 2013 een beslissing over de voorkeursvariant tussen Zutphen en Hengelo en over de planning van de vervolgstappen.

Terug naar boven

Het MER 1e fase is een lijvig rapport, onderbouwd door 15 achterliggende onderzoeksrapporten. Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de stukken nog aanvullende vragen hebt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarom besloten om langs het gehele tracé informatieavonden te organiseren om zoveel mogelijk persoonlijke uitleg te geven over de onderzoeksresultaten. Onderwerpen die tijdens de avonden aan bod komen, zijn de milieueffecten van de vier varianten (dus alleen tussen Zutphen en Hengelo en niet tussen Elst en Zutphen en Hengelo en Oldenzaal/grens), de manier waarop u kunt reageren op het MER en het vervolgproces.

Het ministerie nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een van de informatieavonden in uw regio. Tijdens de avonden bent u vanaf 17.00 tot 21.00 uur welkom om binnen te lopen en u te laten informeren. Het programma is op elke avond gelijk en bestaat uit twee identieke plenaire sessies met presentaties en gelegenheid tot het stellen van vragen. De eerste plenaire sessie begint om 17.30 uur en de tweede sessie om 19.15 uur. Daarnaast kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur de informatiemarkt bezoeken. Bij de panelen zijn deskundigen van het ministerie en ProRail aanwezig om al uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

De data en locaties van de inloopavonden zijn:

Woensdag 29 mei 2013 in Dieren,
Voor de bewoners uit Dieren, Rheden, Brummen en Velp
Maandag 3 juni 2013 in Zenderen
Voor de bewoners uit Borne
Woensdag 5 juni 2013 in Rijssen
Voor de bewoners uit Rijssen-Holten en Wierden
Dinsdag 11 juni 2013 in Almen
Voor de bewoners uit Lochem en Eefde
Woensdag 12 juni 2013 in Zutphen
Voor de bewoners uit Zutphen
Donderdag 13 juni 2013 in Goor
Voor de bewoners uit Goor en Delden
Maandag 17 juni 2013 in Hengelo
Voor de bewoners uit Hengelo, Oldenzaal, Dinkelland en Losser
Woensdag 19 juni 2013 in Arnhem
Voor bewoners uit Arnhem, Overbetuwe en Renkum
Maandag 24 juni 201 in Deventer
Voor de bewoners uit Deventer-stad
Woensdag 26 juni 2013 in Almelo
Voor de bewoners uit Almelo
Donderdag 27 juni 2013 in Bathmen
Voor de bewoners uit Bathmen en Epse

De exacte locaties per plaats staan bij het verschijnen van de nieuwsbrief nog niet allemaal vast. Klikt u hier voor de meest actuele gegevens en exacte locaties.

Terug naar boven

Image 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1

Colofon
Contactgegevens
Postbus 20901
Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ienm
Mei 2013
Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over het MER 1e fase en de besluitvorming? Kijkt u dan op www.centrumpp.nl. of neem contact op met het Centrum Publieksparticipatie via telefoonnummer 070 – 456 96 00. U kunt uw vragen ook mailen naar info@centrumpp.nl.
Voor projectinhoudelijke informatie kunt u ook terecht opwww.prorail.nl/phs-gon of kunt u contact opnemen op met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via telefoonnummer 0800-776 72 45 (gratis) of mailen.