Categorie Structuurvisie 2011 – 2020

B&W Lochem regeert over eigen graf heen

Stichting Mooi Lochem spreekt in bij gemeentelijk Ronde Tafel Gesprek (RTG) over Structuurvisie 2020 op 27 mei j.l.. Klik hier om de tekst SML inspraak  te lezen. Klik hier om de notulen gemeente Lochem te lezen. Dit onderwerp wordt 10… Verder lezen →

Gemeente Lochem reageert op inspraak voorstel Structuurvisie 2012-2020

Hierbij link naar reactie van de gemeente Lochem op onze inspraak wat betreft voorstel nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie & Woonsvisie voor  2012-2020.      

Denk mee met Lochem geeft te denken

Het gemeente bestuur van Lochem heeft de bevolking opgeroepen mee te denken via de website www. denkmeemetlochem.nl.   Dat dit te denken geeft kunt u hier lezen……..                

Mooi Lochem reageert op Ontwerp Structuurvisie

De Stichting Mooi Lochem maakt bezwaar tegen het opnemen van de locatie Lochem-Oost als zoekgebied voor woningbouw in de Ontwerp Structuurvisie 2012-2020 en de Ontwerp-woonvisie Lochem 2012-2020 om de volgende redenen: Lees meer …………..      

Onderzoeksrapport structuurvisie Lochem 2020 gereed

Als deel van de voorbereiding van de Structuurvisie Lochem 2020 is op  het gebied van Wonen,  werken en economie nader onderzoek uitgevoerd door bureau PAU. Lees hier meer ………..    Planning De ontwerp structuurvisie ‘Lochem 2011-2020’ wordt na de zomervakantie voor… Verder lezen →

Achterhoek als proeftuin

Zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken is overtuigd dat onze Achterhoek de komende decennia te maken krijgt met een fikse krimp van de bevolking. BZ gaat de effecten van de krimp in de Achterhoek gebruiken als een pilot voor andere gebieden… Verder lezen →

Plannen structuurvisie 2011 – 2020 op internet beschikbaar

  De ruimtelijke inrichting van het Lochemse grondgebied gaat u ook aan.  De gemeente vindt het daarom belangrijk u bij de totstandkoming van de nieuwe structuurvisie te betrekken.  Zij maakt hiervoor gebruik van de kennis en informatie van de verschillende… Verder lezen →

© 2024 Mooi Lochem — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑