———- Ingezonden bericht ———-

 

From: Paul Koppen <paul@twentekanaallijn.nl>

Date: 2013/2/12
Subject: Oproep tot het bijwonen van de eerste bijeenkomst AGH
To: Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente Agh <agh@twentekanaallijn.nl>

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente

Betreft:               Oproep tot het bijwonen van de eerste bijeenkomst  AGH

Wanneer?          Donderdag 28 februari a.s. om 20:00 uur

Waar?                  Grand café “In de Hagen”, Stadshagen 201 in Delden

Aanleiding:

Bijna een jaar geleden werd door Prorail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorlichting gegeven over de plannen rond het Goederenvervoer Oost Nederland in het Gemeentehuis in Goor. Van vele kanten werden we benaderd om ons in Delden te gaan organiseren om te voorkomen dat er voor het eerst structureel Goederentreinen gaan rijden over de Twentekanaallijn (Zutphen – Hengelo) We hebben toen als eerste prioriteit onder DAG (Deldense Actie Groep) met succes geprobeerd zoveel mogelijk “zienswijzen” in te sturen.

Inmiddels hebben we de Actiegroep op Hof van Twente niveau getild o.a. om een betere gesprekspartner van de Gemeente te kunnen zijn.

Waar staan we nu?

Inmiddels is de Vereniging officieel opgericht, inclusief statuten, inschrijving bij Kamer van Koophandel, (een lege) bankrekening  en een  bestuur.
Doelstelling van AGH is het tegenaan van structureel  spoorgoederenvervoer over de Twentekanaallijn door de Hof van Twente.

De contacten met RONA, pers  en actiegroepen uit Hengelo en Lochem zijn gelegd.

Wij hebben de Statencommissie Infrastructuur tijdens een werkbezoek de knelpunten bij eventueel grootschalig goederenvervoer dwars door Delden kunnen laten zien.

We hebben een alternatief voor de Noordtak Betuweroute  ( “Twentekanaalplus”)  ontwikkeld en o.a. gepresenteerd aan Wethouder Bron die binnen Regio Twente de portefeuille infrastructuur beheerd.

Wat kunt u voor ons doen?

1             Het bijwonen van bovenstaande bijeenkomst  waarin we dieper in zullen gaan op de problematiek van de bestaande goederentreinen  (caprolactam trein) en de stand van zaken ten aanzien van PHS-GON, zeg maar de noordelijke aftakking van de Betuweroute. Graag uw gewaardeerde komst met beantwoorden/reply bevestigen ivm de logistiek.

2             Deze mail verspreiden onder mogelijk geïnteresseerden uit uw kennissenkring.

3             U op te geven als lid van de vereniging door een mail met uw adresgegevens te sturen naar agh@twentekanaallijn.nl

4             Uw contributie c.q. donatie over te maken naar rekeningnummer 17 80 87 300 ten name van Actiegroep Hof van Twente. Wij denken aan minimaal €10 per jaar om kleine kosten te kunnen dekken. Dit is natuurlijk onvoldoende om ingehuurde adviseurs en advocaten te kunnen bekostigen. Op 28 februari komen we met een voorstel hoe we de vereniging willen financieren.

5             Door de volgende link te volgen: www.stichtingspoorhinder.nl  kunt u informatie vinden over het Burgerinitiatief om middels minimaal 40.000 handtekeningen de problematiek op de IJssellijn rechtstreeks op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Doen!
RONA en wij ondersteunen dat initiatief van harte, ook omdat uiteraard de meeste goederentreinen via de IJssellijn  naar de Twentekanaallijn  en de Twentelijn komen. Dus een oplossing  op de IJssellijn is ook de oplossing voor de andere lijnen.

Tenslotte:

In de komende weken wordt binnen het  PHS – GON de keuze gemaakt welk van de vier alternatieven zal worden uitgewerkt in de MER procedure voor het Goederenvervoer van Elst-grens bij Oldenzaal. (De Noordtak Betuweroute). De Twentekanaallijn is één van de vier alternatieven.

Diverse Bestuurders maar ook RONA hebben het belang van burgerprotesten onderstreept. Met reuring door burgers vanuit dat voor Den Haag zo verre Twente wordt er beter geluisterd en staan regionale bestuurders ook sterker in hun strijd om onacceptabele schade en hinder te voorkomen.

Bij Borne worden momenteel geluidsmetingen naast het spoor gedaan;  geluidhinder wordt wettelijk geregeld in de wet SWUNG. Deze nieuwe wet maakt ook de illegale Volvotrein en de huidige DSM/Caprolactam trein opeens legaal? Hoe is dat mogelijk?

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor wordt geregeld door het wetsvoorstel BASISNET dat al door de Tweede Kamer is aangenomen en dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

BASISNET staat tweemaal zoveel LPG ketelwagens toe over de Twentekanaallijn (dus door Delden en Goor) als over de Twentelijn. Wij proberen dat gevaar nog bij de Eerste Kamerleden op hun bureau te krijgen.
Verder willen wij de  overlast door trillingen als gevolg van zwaar goederentransport  aan de kaak stellen.

Wij hopen u in groten getale te zien op donderdag 28 februari waar wij u zullen bijpraten en ook graag ideeën en suggesties van u horen.

Met vriendelijke groet

Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente

Paul Koppen de Neve   Voorzitter

Yolanthe Eibergen          Secretaris

Vacature                             Penningmeester (Gezocht wordt naar iemand uit Goor)

Peter Boorsma                 Lid

Dirk van Ittersum            Lid

Postadres:          Kievitstraat 51, 7491CM in Delden

Mailadres:          agh@twentekanaallijn.nl

Rekeningnr:       17 80 87 300

KvK nummer:    566610960000

—————————————————————————————————————————

Zie ook de pagina op