Mooi Lochem houdt nauwgezet de ontwikkelingen bij die in en rondom Lochem plaatsvinden.
De aandacht is daarbij nauwgezet gericht op alle activiteiten die aansluiten op onze doelstellingen:
“de bevordering van het milieubeheer en de natuur, alsmede de natuur- en landschapsbescherming in de gemeente Lochem.”

De speerpunten van onze aandacht nu zijn:

 

Wandelpad “de Poort van Lochem”

Goederensppor door Oost-Nederland

Steenkoolgaswinning

Herinrichting de Kleine Markt

Toekomstvisie Lochem 2030

Uitbreiding Lochem oost

Foto van de maand