Voorstel maart 2019 – Het begin van meer??

Het plan Bremmer(Diekink) – 6 ha waarvan 75% bebouwd mag worden

De Raad heeft bij de vaststelling van de Startnotie Diekink  in 2008 besloten om akkoord te gaan met uitbreiding van het bedrijveterrein rondom  de kern Lochem op voorwaarde dat nut en noodzaak eerst moet worden aangetoond.

Recente ontwikkelingen, ook in onze regio, geven aan dat er ruim voldoende mogelijkheden voor nieuwe bedrijven voorhanden zijn op bestaande terreinen in onze gemeente.

 

Laatste nieuws

21 april 2020: Stichting Mooi Lochem dient Zienswijze Diekink )fase 1) in.

11 maart 2020: Ter inzage – Ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Diekink (fase 1)

23 april 2019: Reactie Stichting Mooi Lochem op voorontwerp Diekink (fase I)

11 april 2019: Informatie bijeenkomst gemeentehuis Lochem

20 maart 2019: Presentatie voorontwerp bestemmingsplan (fase1)

Relevante pagina website gemeente Lochem

5 november 2012: Bestemmingsplanwijziging Diekink in de Raad

==>> Actualisatie startnotie sept. 2012

==>> Notulen Raadsvergadering

 Ouder nieuws

22 oktober 2012: SMG & SML spreken in bij RTG   ==>> Notulen

22 mei 2012:  GL & D66 tegen Diekink. Rest raad voor. (Stentor 22/5/2012)

10 mei 2012 : Verslag RTG over Diekink

7 mei 2012 : SML spreekt in bij RTG

2 mei 2012 : B&W Lochem willen plan voor nieuw bedrijventerrein doorzetten.

Maart 2012: Rapport rekenkamer “Bedrijventerreinen in de steigers” & Bestuurlijke notitie Gelderland

Website archief 2007 – 2010

Lees hier meer over plan Diekink op oude Mooi Lochem site ……………….

Diekink anno 2012