spoor

Volgens de gemeente Lochem zijn de resultaten van de MER1 achterhaald en heeft het rapport daardoor geen relevante waarde meer.

Lees alles in de door de gemeente indiende zienwijze …….