In het kader van de algehele herinrichting van de binnenstad van Lochem komt, na de renovatie van de Grote Markt, nu ook de Kleine Markt aan de beurt. Ter voorbereiding van de uitvoering heeft het Lochems college een kapvergunning verleend voor alle bomen op de Kleine Markt. Er stonden 7 lindes die beeldbepalend waren voor deze fraaie plek in het centrum van onze stad.

Wel heeft het college aangekondigd na de herinrichting weer een aantal bomen op min of meer dezelfde plek te gaan herplanten. Deze plannen betekenen, dat de bevolking en onze gasten zeker 10 jaar en mogelijk zelfs langer tegen een kale Kleine Markt aankijken. Hier en daar wordt al geopperd dat het ‘Almeerse toestanden’ gaan worden in ons centrum.

Mooi Lochem heeft ook grote bezwaren tegen deze rigoureuze stap van het college. Wij zijn van mening, dat kappen van alle bomen op deze unieke plek in het centrum van onze stad veel te ver gaat en wij zullen ons sterk maken om de overgang van heden naar de toekomst zo ‘groen’ mogelijk te laten verlopen. Ons inziens was dat te bereiken door een aantal bomen te laten staan. De bomen aan de oostkant van de Kleine Markt, tegenover de ABN AMRO Bank en bij de Kerk zijn de jongste en nog in goede staat. Wel is onderhoud aan deze bomen noodzakelijk, maar de vorm zou min of meer voorlopig gehandhaafd moeten blijven. De andere 4 bomen (aan de Bierstraat, tegenover de kerk), waarvan er 2 toch al om moeten, zouden dan kunnen worden gekapt. Wij kunnen ons voorstellen, dat deze oplossing voor de gemeente acceptabel was, want zij kunnen verreweg het grootste deel van de Kleine Markt onderhanden nemen zonder dat de bomen in de weg staan. Het aanzicht van de Kleine Markt krijgt door dit voorstel ook een ander aanzicht, maar veel minder verstrekkend dan bij het voorstel van het college. Vanuit alle kanten als u de Kleine Markt nadert, blijven er bomen zichtbaar, wordt het de komende jaren geen kale vlakte en blijft het unieke karakter gedeeltelijk aanwezig..
Helaas mocht het niet zo wezen……

Zo was het:

             

Zo ging het:

     

Zo is het nu: 

   

 Klik hier voor een overzichtstekening hoe het gaat worden

Daarom vindt Mooi Lochem bomen zo belangrijk:

 • Bomen zijn de langstlevende organismen op de aarde en voorzien ons van:

– schone lucht
– verminderen geluidsoverlast
– verbeteren de kwaliteit van het water
– voorkomen erosie
– voedsel
– schaduw

 • Eén boom levert jaarlijks  genoeg zuurstof om 2 mensen een jaar lang in leven te houden.
 • Eén boom absorbeert evenveel koolstof als een auto produceert die 41.834 kilometer heeft gereden.
 • De doorsnee Europeaan gebruikt per jaar een 30 meter hoge boom voor zijn papier gebruik.
 • Bomen bepalen voor een zeer belangrijk deel de sfeer van landschap of stedelijk gebied: zonder bomen zou alles er compleet anders uitzien.
  (Kijk maar eens naar de foto’s hierboven van de Kleine Markt mét en zonder bomen.

Leuke feitjes over bomen:

 • De oudste boom ter wereld is 4600 jaar oud en de langste boom is 110 meter hoog.
 • In een stadsgebied overleeft een boom het gemiddeld geen 8 jaar.
 • Het grootste beboste gebied in de wereld is de Amazone bekken :  34.400 vierkante kilometer.
 • De oppervlakte van alle bossen bij elkaar op de wereld is 30% van al het land op aarde.
 • De snelst groeiende boom op de wereld is de Albizzia Falcata, komt voor in Maleisië en  groeit ca. 2,5 cm per dag.
 • Het dichtst beboste land in de wereld is Cook Island met  bijna 96% van het land begroeit met bomen.

Klik hier voor het complete dossier over de bomenkap op de Kleine Markt.

Klik hier voor alle verdere ontwikkelingen op de Kleine Markt in Lochem.