Laatste nieuws:

13/9/2022: SML inspraak op Kermvisie Wonen

1/8/2022: Kernvisie Wonen Lochem – 300 woningen in Lochem Oost

AFBEELDINGEN TERREIN

Besluitvorming door de raad

Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in september de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Tijdens één van de politieke avonden is dan ook gelegenheid voor inwoners om in te spreken.

Politieke Avond Bijlagen Export Datum di 6 sep. 2022LocatieGemeentehuis, Hanzeweg 8, LochemTijd19:00 – 22:30

Toelichting

Tijdens de politieke avond op dinsdag 6 september wordt de raad tijdens een informerende tafel bijgepraat over de kernvisies wonen Harfsen, Laren en Lochem. Nadat er een presentatie is gegeven kunnen raadsleden vragen stellen aan de wethouder. Deze tafel is voor inwoners te volgen vanaf de publieke tribune of kan live bekeken worden. Tijdens de extra Politieke Avond op 13 september kunnen inwoners meespreken over dit onderwerp. U dient zich hiervoor aan te melden.

Wilt u inspreken tijdens een tafelgesprek dan kan dat fysiek of schriftelijk. Dit is mogelijk bij een beeldvormende tafel. U kunt zich tot 6 september 2022 aanmelden bij de griffie, dit kan ook telefonisch via (0573) 28 92 22. Het vragenhalfuur, de tafel in Ampsen/Verwolde en de raadsvergadering worden LIVE uitgezonden via www.lochem.nl/politiekeavond.

=====================================================================================

  • 21 mei 2012

Raadsvergadering 21/5/2012  over Grondexploitaties gemeente Lochem  wordt constateert dat vooral de afwaardering van Lochem Oost opvalt. Eind 2009 is aangekocht terwijl iedereen toen al wist van crisis en krimp. Het bleek een dure vergissing, 2½ jaar later, moet er  circa € 2 miljoen worden afgeboekt.

  • 13 september 2010

Lochem ziet af van de koop van gronden in het gebied Lochem-Oost. Daartoe hebben B en W onlangs besloten.
Ze benadrukken dat daarmee het gebied, globaal gelegen tussen de Berkel, Keppellaan en de Tusselerdijk, niet uit beeld raakt als woningbouwlocatie. In Lochem-Oost heeft de gemeente al vier hectare grond in eigendom. Voor nog eens twee percelen, die samen zeven hectare zijn, en twee kleinere stukken van elk zevenduizend vierkante meter, had de gemeente overeenstemming bereikt met de eigenaren.

  • 14 september 2009

Raadsvergadering 14/9/2009 : Met krappe meerderheid besluit Raad kredietaanvraag voor € 1.98 miljoen voor  aankoop perceel ruwe grond in Lochem (Plangebied Oost)  goed te keuren.

  • 31 augustus 2009

RTG  aankoop gronden Lochem Oost: B&W verzoekt Raad om kredite van € 1.98 miljoen voor aankoop van 4.39 ha weidegrond in zoekzone Lochem Oost. Dus ruim € 450,000 per ha, 10 keer de marktprijs voor landbuwgrond.

 ———————————————————————————————————————————

Lees meer in het Archief  “Lochem Oost”