Laatste nieuws:

=====================================================================================

  • 21 mei 2012

Raadsvergadering 21/5/2012  over Grondexploitaties gemeente Lochem  wordt constateert dat vooral de afwaardering van Lochem Oost opvalt. Eind 2009 is aangekocht terwijl iedereen toen al wist van crisis en krimp. Het bleek een dure vergissing, 2½ jaar later, moet er  circa € 2 miljoen worden afgeboekt.

  • 13 september 2010

Lochem ziet af van de koop van gronden in het gebied Lochem-Oost. Daartoe hebben B en W onlangs besloten.
Ze benadrukken dat daarmee het gebied, globaal gelegen tussen de Berkel, Keppellaan en de Tusselerdijk, niet uit beeld raakt als woningbouwlocatie. In Lochem-Oost heeft de gemeente al vier hectare grond in eigendom. Voor nog eens twee percelen, die samen zeven hectare zijn, en twee kleinere stukken van elk zevenduizend vierkante meter, had de gemeente overeenstemming bereikt met de eigenaren.

  • 14 september 2009

Raadsvergadering 14/9/2009 : Met krappe meerderheid besluit Raad kredietaanvraag voor € 1.98 miljoen voor  aankoop perceel ruwe grond in Lochem (Plangebied Oost)  goed te keuren.

  • 31 augustus 2009

RTG  aankoop gronden Lochem Oost: B&W verzoekt Raad om kredite van € 1.98 miljoen voor aankoop van 4.39 ha weidegrond in zoekzone Lochem Oost. Dus ruim € 450,000 per ha, 10 keer de marktprijs voor landbuwgrond.

 ———————————————————————————————————————————

Lees meer in het Archief  “Lochem Oost”