De Raad besluit over de Structuurvisie 2011-2020

Nu de Toekomstvisie Lochem 2030 door de raad is vastgesteld moet in het verlengde daarvan een ruimtelijke structuurvisie worden opgesteld. De in de Toekomstvisie opgenomen Strategische agenda 2020 bevat een aantal elementen die de ruimtelijke inrichting van Lochem raken.

De structuurvisie is een uitwerking van de toekomstvisie, daar waar het gaat om de ruimtelijke inrichting van Lochem. Het project richt zich op het opstellen van een ruimtelijke structuurvisie van het gehele grondgebied van de Gemeente Lochem. Het tijdsbestek is negen jaar (2011-2020).

Op deze pagina vindt u een een samenvatting van het besluitvormingsproces van de Lochemse Raad wat betreft deze Structuurvisie .