……..Klik hier voor aanmelding nieuwsbrief……..

 

De gemeente Lochem is bezig om een toekomstvisie voor de periode tot 2030 te ontwikkelen. Als inleiding op de betreffende gemeentelijke website (zie link onder aan deze pagina) staat het volgende:
Vergrijzing, digitalisering, bevolkingskrimp, individualisering, klimaatveranderingen, schaalvergroting van agrarische bedrijven: het zijn allemaal trends waar ook de gemeente Lochem mee te maken heeft. Hoe speel je daar zo goed mogelijk op in? Welke koers zet je daarvoor uit? Om dat duidelijk te krijgen, laat de gemeenteraad een Toekomstvisie 2030 opstellen.
De Toekomstvisie 2030 wordt een ‘wensbeeld’, dat duidelijk maakt voor welke opgaven de gemeente Lochem de komende twintig jaar staat. Uitgangspunt daarbij is dat Lochem een levendige, vitale gemeente blijft, waarin ‘arm en rijk’ goed kunnen wonen, werken en recreëren
Op zich een goede ontwikkeling ware het niet dat de wijze waarop deze visie er door gedrukt wordt zonder echte inspraak. Dit roept uiteraard nogal wat vragen op. Zowel de stichting Mooi Lochem als ook de stichting Milieurecht De Graafschap hebben de gemeente verzocht om inspraak te mogen hebben.

Klik hier voor de volledige versie van de Toekomstvisie Lochem 2030.

Klik hier voor de verkorte versie van de Toekomstvisie Lochem 2030.

Klik hier voor reacties van de Stichting Milieurecht de Graafschap op de Toekomstvisie 2030.

Klik hier voor reacties uit de media.

Klik hier voor het rapport van de Rabobank: Perspectieven voor de Graafschap