De Stichting Mooi Lochem is voortgekomen uit de Stichting Milieubeheer Oost-Lochem, die in 1989 werd opgericht door een aantal enthousiaste Lochemers die het beste voor hadden met de landschappelijke waarde van Lochem en haar buitengebied. In haar bijna 20 jarige bestaan werd in tal van zaken, waarbij de natuur het onderspit dreigde te delven, door bestuurders geluisterd naar de mening van de stichting en werd voor een passende oplossing gekozen.

Bestuur

  • Voorzitter: Gerrit Jan Schepers
  • Secretaris: Alexander Wesselink
  • Penningmeester: Coen Muller

Statuten Stichting Mooi Lochem en Uittreksel KvK november 2015

Contactgegevens

Keppellaan 6, 7241 PX Lochem

Email: secretariaat@mooilochem.nl

Bankrek. nr.: IBAN: NL53ABNA0498673308 (t.n.v. C Muller i.z. SML) 
KvK nr: 41040603

Klik hier voor SML Facebookpagina

Ondersteun een Mooi Lochem en wordt donateur of sympathisant! Klik hier!