Categorie

Uitbreiding bedrijventerrein

Stichting Mooi Lochem reageert op voorontwerp nieuw bedrijventerrein Diekink

Aan burgemeester en wethouders van Lochem – 23 april 2019 Mooi Lochem mag als volgt reageren. Herhaaldelijk hebben we in de afgelopen jaren ons verzet tegen de ontwikkeling van Diekink. Het voorontwerp plan betreft nu een gedeelte van het terrein… Lees verder →

Economie knaagt aan het Lochem’s landschap

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN DIEKINK GEMEENTE LOCHEM Lees het hier >> Inloopbijeenkomst over plan “Diekink” gemeentehuis Lochem Donderdag 11 april van 17:00 tot 19:30 Reacties voor 1 mei sturen aan B & W Lochem

Plannen voor nieuw industrieterrein in buitengebied Stad Lochem

Wat wilt u? Dit behouden ? Of dit ? Terwijl bestaand industrieterrein aan andere kant spoor na jaren nog steeds leeg staat. Lees hier meer >>>

B&W Lochem presenteren plannen voor nieuw industrieterrein in buitengebied Lochem

B&W hebben het voorontwerp bestemmingsplan voor “Bedrijventerrein Diekink” tot 1 mei 2019 ter inzage gelegd. Het plan voorziet in de verstening van nu karakteristiek Lochems buitengebied aan de noordelijke toegangsweg van stad Lochem. Klik op kaart voor meer informatie.  … Lees verder →

Plannen nieuw bedrijventerrein Diekink buiten Lochem waanzin

  De verkoop van bedrijventerreinen in de gemeente Lochem valt tegen. Er is vorig jaar veel minder verkocht dan was geraamd. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Lochem. Vooral bedrijventerreinen Aalsvoort West en Stijgoord in Lochem springen in het… Lees verder →

Denk mee met Lochem geeft te denken

Het gemeente bestuur van Lochem heeft de bevolking opgeroepen mee te denken via de website www. denkmeemetlochem.nl.   Dat dit te denken geeft kunt u hier lezen……..                

Mooi Lochem reageert op Ontwerp Structuurvisie

De Stichting Mooi Lochem maakt bezwaar tegen het opnemen van de locatie Lochem-Oost als zoekgebied voor woningbouw in de Ontwerp Structuurvisie 2012-2020 en de Ontwerp-woonvisie Lochem 2012-2020 om de volgende redenen: Lees meer …………..      

Ook voor Raad Lochem is noodzaak Diekink onduidelijk

Raadslid stelt dat het ongebruikelijk is om nu de actualisatie al te starten als de schop pas in 2021 in de grond gaat. Lees hier de notulen van de raadsvergadering over plannen voor nieuw bedrijventerrein aan rand van Stad Lochem…. Lees verder →

Kleiner Diekink in ontwikkeling

De gemeente Lochem begint de bestemmingsplanprocedure voor bedrijventerrein Diekink gelegen in het buitengebied aan de rand van de kern Lochem. Lees hier meer in de Stentor van 7/11/2012 ==>>      

Voorstel B&W plan Diekink klopt niet

INSPRAAKREACTIE ACTUALISATIE STARTNOTITIE DIEKINKĀ  Ronde-tafelgesprek gemeenteraad Lochem 22 oktober 2012 De Stichting Milieurecht De Graafschap (SMG) en de Stichting Mooi Lochem mogen het volgende onder uw aandacht brengen. Lees meer =>>      

© 2019 Mooi Lochem — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑