Dit kaartje geeft aan waar tussen 2005 en 2010 groei en krimp van de bevolking plaats had. De Achterhoek is wit gekleurd, ten teken dat dit een krimpregio is. Bron: CBS (december 2010)

Zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken is overtuigd dat onze Achterhoek de komende decennia te maken krijgt met een fikse krimp van de bevolking. BZ gaat de effecten van de krimp in de Achterhoek gebruiken als een pilot voor andere gebieden in Nederland die ook te maken krijgen met krimp. Nu alleen nog onze eigen Lochemse bestuurders er op wijzen dat de gemeentelijke (stadhuis-) bomen  niet tot in de hemel groeien….

Uit de Stentor van 19 november 2011

Het toekomstbestendig maken met het oog op bevolkingskrimp van de winkelcentra van Aalten, Winterswijk en Groenlo wordt ondersteund door het ministerie van binnenlandse zaken (BZ). BZ gebruikt het project als pilot voor de aanpak van winkelgebieden in andere krimpregio’s. Dat zegt William Segers, programmaleider bevolkingsdaling van het ministerie van BZ. Segers omarmt de Achterhoek als krimpregio omdat het een voorbeeld is voor andere gebieden.

Segers: “De Achterhoek is zich bewust van de effecten van bevolkingskrimp. De meeste krimpgebieden zijn nog niet zo ver.”

BZ heeft 50.000 euro vrijgemaakt om de rijksbouwmeester van het ministerie in te schakelen bij de winkelprojecten in Aalten, Winterswijk en Groenlo. Segers: “Als elk winkelcentrum afzonderlijk wordt aangepakt ontstaat een waterbedeffect. Het ene winkelcentrum wordt beter ten koste van de omliggende. Door de centra op elkaar af te stemmen trek je samen meer klanten.”

Dat BZ de Achterhoek omarmt blijkt uit het feit dat Segers 30 november het convenant tussen overheden, ondernemers en organisaties mede ondertekent. De zogenaamde Achterhoekse Coöperatie richt zich op effecten van de krimp. BZ maakt met de Achterhoek ook een analyse van wensen van inwoners.