Nieuw beleid  bomenonderhoud buitengebied Lochem roept veel vragen op bij bevolking. Het onderstaande bericht dat wij recentelijk ontvingen is hier een goed voorbeeld van:
===================================================
“In onze gemeente staan veel bomen, zowel in de kernen als ook in het buitengebied. Bomen groeien vanzelf, maar met enige regelmaat moet er onderhoud worden gepleegd om ervoor te zorgen dat de bomen veel langer gezond blijven en geen gevaar opleveren voor mens en dier. Helaas, de gemeente heeft haar taak om de eigen bomen te onderhouden niet naar behoren uitgevoerd en dat is zeer zwak uitgedrukt. Jaren is er niets gedaan aan onderhoud. En dan, als het te laat is, is er maar 1 oplossing: kappen die bomen om het gevaar van vallende takken of zelfs het ongecontroleerd omvallen van bomen te voorkomen. Mede omdat onze raad kennelijk niet bereid is voldoende geldelijke middelen beschikbaar te stellen hebben onze  bestuurders een plan bedacht om het onderhoud te kunnen bekostigen.
Het plan komt er op neer, dat gezonde bomen worden gekapt en met de houtopbrengst de andere bomen worden onderhouden. In concreto: er moeten jaarlijks 800 bomen sneuvelen om de ca. 50.000 bomen te kunnen onderhouden. Kapvergunningen zijn deels al verleend en er zijn al veel bomen gesneuveld. In de stad Lochem is inmiddels al een gigantische vernieling aangericht. Uit zult zich rot schrikken van de kaalslag die heeft plaatsgevonden als u een rondje Berkel (binnenstad) maakt. Ongelooflijk wat de gemeente hier kapot heeft gemaakt. Alle lelijke industrie is volop in het zicht gekomen. Zelfs de Thoma-villa is zijn groene decor kwijt. Een blamage van de eerste orde. Hoe moet dit ooit nog iets worden?
Het college vindt het waarschijnlijk allemaal fantastisch; immers elke boom die gekapt wordt hoef je niet meer te onderhouden en dat is uiterst duurzaam. De grootste duurzaamheidsslag dit jaar is het omhakken van 500 bomen aan de Holterweg. Hier snijdt ‘de zaag’ aan twee kanten; je bent het onderhoud van 500 volwassen bomen kwijt en met die paar overgebleven euro’s kunnen en aantal andere bomen worden onderhouden. De aanwonenden langs de Holterweg hebben inmiddels hun boosheid over zo’n ondoordacht plan aan de wethouder laten weten. Ook andere instanties die begaan zijn met alles wat groeit en bloeit in onze mooie gemeente hebben de wethouder op andere gedachten proberen te krijgen.
Helaas niet tot nu toe.
Mijn conclusie: Waar zijn onze ‘duurzame’ bestuurders toch weer mee bezig. Voor dit jaar is duidelijk wat de wethouder wil gaan doen. Maar daarna? Misschien zijn gezonde bomen in uw dorp of wijk of in ons fraaie buitengebied wel aan de beurt om omgezaagd te worden. Zover moet het absoluut niet komen. Het moet nu afgelopen zijn met dit absurde plan. Er is al veel te veel vernield de laatste paar jaren. Geen enkele boom mag sneuvelen puur en alleen om economisch motieven. Daar moeten organisaties als Mooi Lochem zich sterk voor maken. Het bestuur van Lochem moet op andere gedachten worden gebracht. Mooie klus voor Stichting Mooi Lochem.”
Afzender bekend bij redactie.
================================================================================
Hoe moet het verder ??