Wanneer de gemeente u een omgevingsvergunning-kappen verleent, kan zij u opleggen om binnen een jaar een boom of bomen te herplanten. Vanaf komend jaar controleert de gemeente strenger op de herplant. Dit gebeurt jaarlijks in twee rondes. De gemeente Lochem is een groene gemeente. Hier zijn wij trots op en dit willen we graag in stand houden.

Lees hier meer …………….