De ruimtelijke inrichting van het Lochemse grondgebied gaat u ook aan.  De gemeente vindt het daarom belangrijk u bij de totstandkoming van de nieuwe structuurvisie te betrekken.  Zij maakt hiervoor gebruik van de kennis en informatie van de verschillende dorpsraden  klankbordgroep Binnenstad Lochem waarin Stichting Mooi Lochem ook in is vertegenwoordigd.

Ontwikkelingen rondom deze nieuwe structuurvisie 2012 kunt u op deze website volgen. De gemeente Lochem heeft plannen structuurvisie op de gemeentelijke website geplaatst. Lees hier meer …………

De oude structuurvisie van 2007 heeft aardig wat stof doen opwaaien.  O.a. uitbreiding van het industrieterrein Diekink en woningbouw in Lochem Oost is in de visie opgenomen ondanks gebrek aan bewijs van nut en noodzaak.

Zal de nieuwe visie meer op de werkelijkheid inspelen? Het woord is aan U.