Bericht uit de Stentor van 16 november 2011:

 

ARNHEM – De winning van steenkoolgas in Oost-Nederland is van de baan. Het Australische bedrijf Queensland Gas Company (QSC) heeft aan het ministerie van Economische Zaken laten weten dat het afziet van zijn plannen om het gas te winnen, zo bevestigt de provincie Gelderland.

Een reden is daarbij niet gegeven, maar aangenomen wordt dat het groeiende protest in Gelderland tegen de winning van het gas een rol heeft gespeeld.

De provincie Gelderland en de Gelderse Milieufederatie zagen niets in de gaswinning, die grote risico’s voor het milieu en het grondwater zou kunnen hebben. Bij de winning van het gas wordt steenkool op kilometers diepte gekraakt, met behulp van chemicaliën. Zowel de provincie als de milieuorganisatie hadden rechtszaken aangespannen. Het ministerie van Economische Zaken had al een vergunning afgegeven voor proefboringen.

In deze regio was Epse een mogelijke locatie voor proefboringen. Dat leverde ook hier protest op. De concessie die aan QSC werd verleend betrof grote delen van de Achterhoek en Salland.

Ook tegen de winning van schaliegas in Brabant zijn veel protesten gerezen. Minister Verhagen laat daarom nader onderzoek doen naar de veiligheid. Hij is wél overtuigd van de noodzaak om dit gas te winnen.

Klik hier voor het “Kennisrapport Gaswinning van universitair hoofddocent Ko van Huissteden over de gevolgen van gaswinning in Oost-Nederland”.