Laan

 

Bomenstichting Achterhoek staakt overleg met de gemeente Lochem over het behoud van bomen die op de nominatie staan om gekapt te worden. Onlangs zaten gemeente en Bomenstichting met elkaar om tafel. Volgens de Bomenstichting werd toen gesteld dat het om 46 bomen zou gaan die niet gekapt zouden worden. Dat terwijl eerder volgens de Bomenstichting altijd sprake was van 330. De stichting voelt zich niet serieus genomen door de gemeente en noemt dit voorval het zoveelste in een reeks met de gemeente. De bomen ziet geen heil meer in verder overleg. Bron Stentor

Reactie Gemeente Lochem:

Ondanks inspanningen van zowel de Bomenstichting Achterhoek als de gemeente is het niet gelukt om een gedeeld beeld te krijgen over het aantal te kappen bomen. Enkele weken geleden kwam de verwarring tijdens een gesprek aan het licht. De verwarring over het aantal was ontstaan doordat voor de Bomenstichting en de gemeente de term ‘beeldbepalend’ verschillend uitleggen. Het verschil zit ‘m vooral in het feit dat de Bomenstichting in het buitengebied ook uitheemse soorten (zoals de Amerikaanse eik) tot de beeldbepalende bomen rekent en de gemeente alleen de inheemse. Met de opbrengst van de crowdfundingsactie zouden dit jaar 46 gezonde bomen gered kunnen worden.

Wij betreuren het natuurlijk dat de Bomenstichting uit de overleggen met de gemeente is gestapt.

Achtergrond beleid laanbomen buitengebied: In mei 2016 is het beleid voor onderhoud, kap en herplant van bomen langs wegen in het buitengebied vastgesteld. Voor het opstellen van het beleid en budget is samen met de belangengroepen landbouw, recreatie, natuur & landschap en inwoners gezocht naar een nieuwe manier van laanbomenbeheer in het buitengebied. Dit is een traject van bijna twee jaar geweest. In mei 2016 in het beleid Duurzaam beheer bomen buitengebied vastgesteld. Uitgangspunt van het beleid is dat we zuinig moeten zijn op ons landschap. Bomen geven het Achterhoekse landschap karakter en dragen bij aan een gezond leefklimaat. Goed onderhoud van onze laanbomen is dus belangrijk. Dat onderhoud bestaat uit snoei, kap en herplant. Kappen doen we liever niet, maar soms kunnen we niet anders als bomen de veiligheid van weggebruikers in gevaar brengen. Ook als langs een weg nieuwe aanplant nodig is, moeten we eerst bomen kappen om ruimte en licht te creëren voor de nieuwe bomen. Voor elke gekapte boom plaatsen we een nieuwe terug. 

Lees meer >>