csm_laanboom_03_a88fff9595

 

Om de veiligheid van weggebruikers te kunnen garanderen, zijn beheer en onderhoud van de bomen langs de gemeentelijke wegen belangrijk. Dit onderhoud kost echter ook veel geld. Belangengroepen hebben meegedacht over manieren waarop goed beheer en onderhoud toch betaalbaar zouden kunnen zijn. Het college stelt de raad nu voor om de laanbomen op een duurzame landschappelijke manier te gaan beheren.

Lees meer>>