B&W Lochem hebben onlangs de Raad gevraagd om door te mogen gaan met ontwikkeling van het plan voor nieuw bedrijventerrein in buitengebied aan de de rand van kern Lochem.

Ter besluitvorming in de raadsvergadering van  21-05-2012 wordt de raad  in de notitie ‘Grondexploitaties gemeente Lochem en exploitatieopzet Etalage naar de Toekomst’  voorgesteld in te stemmen met  het doorgaan van de voorbereiding van bedrijventerrein Diekink.

In de interne ambtelijke notitie van 16-11-2009  blijkt helder dat er voorlopig nog geen enkele behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein op Diekink.  Sindsdien is de situatie alleen nog maar ongunstiger geworden voor het ontwikkelen van nieuwe capaciteit. Het naburige Aalsvoort-West II staat, op één bedrijf na, nog helemaal leeg. Verder gemeenschapsgeld steken in dit project lijkt, gezien de huidige economische situatie en voorbeelden uit de regio, zeer onverstandig.

Waarom B&W dit plan nu wel door wil drukken is voor velen een raadsel. In de RTG van maandag a.s. zal Stichting Mooi Lochem de raadsleden verzoeken dit mee te nemen in hun besluitvorming.