B&W wil nieuw bedrijventerrein op Diekink buiten kern Lochem

De Raad heeft bij de vaststelling van de Startnotie Diekink in 2008 besloten om akkoord te gaan met ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein ten noorden van het bedrijventerrein Aalsvoort-west,  op voorwaarde dat nut en noodzaak eerst moet worden aangetoond.  Tot op heden heeft het college dit niet gedaan, althans niet in het openbaar. Recente ontwikkelingen, ook in onze regio, geven aan dat er ruim voldoende mogelijkheden voor nieuwe bedrijven voorhanden zijn op bestaande terreinen in onze gemeente.  Een groot gedeelte van het 2 jaar geleden opengestelde bedrijventerrein Aalsvoort-west 2 staat nog practisch leeg.

Stichting Mooi Lochem is van mening, dat de gemeente de beperkte financiële middelen moet aanwenden voor zaken die nu spelen en die het leven en welzijn van de inwoners in alle kernen en in het buitengebied in onze gemeente tenminste op peil houden en mogelijk verbeteren.

Stichting Mooi Lochem vindt het onaanvaardbaar dat weer een flink stuk buitengebied wordt opgeofferd voor een bedrijventerrein. Het bedrijventerrein Diekink is gepland tussen de spoorlijn en de Rossweg. Het huidige bedrijventerrein Aalsvoort heeft natuurlijke barrières. Diekink daarentegen heeft aan de noordzijde geen natuurlijke barrière. Bedrijfsgebouwen op Diekink zullen van grote afstand zichtbaar worden, waardoor ons waardevolle buitengebied over en veel groter gebied dan alleen Diekink ernstig wordt verrommelt. De druk die een bedrijventerrein met zich brengt op de directe omgeving vinden wij ook onaanvaardbaar. Ontsluiting zou moet plaats vinden op de kruising Rossweg – Ampsenseweg – Rengersweg.. De entree van Lochem, nu nog landelijk, zal ingrijpend veranderen en er zeker niet fraaier op worden. Als dit plan doorgaat wordt Lochem zowel voor de inwoners als ook voor toeristen weer een stuk minder aantrekkelijk.

Op maandag 7 mei is er het Ronde Tafel Gesprek over dit onderwerp en tijdens de raadsvergadering daaropvolgend zal de raad beslissen of weer gemeenschapsgeld wordt aangewend voor mogelijk nutteloze ambities van het college.

 

Zie ook http://diekink.googlepages.com