Vandaag is het verslag van de RTG van deze week over Diekink gepubliceerd.

Het verslag bevestigd de twijfel die er bestaat over nut en noodzaak. De argumentatie van de aanwezige wethouder was veel te wollig om daar permanente verstening van waardevol Lochems buitengebied aan te wagen.

Het is nu aan de Raad om van het college te eisen dat het komt met een helder actueel verhaal over de noodzaak van Diekink alvorens nog meer gemeenschapsgeld te spenderen aan dit twijfelachtige project.

Klik hier voor meer informatie over Diekink plannen ………………..

Diekink anno 2012