GESPREK MET GEMEENTERAAD LOCHEM OVER PLAN PLAATSING WINDMOLENS PAPENSLAGWEG. LAAT JE HOREN OF ZIEN !


De gemeenteraad van Lochem heeft in een memo van 14 november 2023 aangegeven het bevoegd gezag te willen zijn voor de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemers van het plan om windmolens te plaatsen aan de Papenslagweg tegen de Lochemse grens met Markelo. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij, voordat ze een vergunningsaanvraag in behandeling neemt, wil wachten tot landelijke richtlijnen zijn vastgesteld. Daarna wil men beginnen met het vaststellen van een eigen windbeleid.

Toch is er op initiatief van de gemeenteraad aanstaande maandag 15 januari om 19.30 tafelgesprek gepland om over dit plan verder in gesprek te gaan met de bevolking van Lochem.

Ieder kan inspreken of schriftelijk reageren. Als je wilt inspreken, kun je voor 15 januari a.s. bellen naar de griffie 0573-289222 of je aanmelden via het aanmeldformulier op de website van de gemeente Lochem: https://www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/hoe-werkt-de-politieke-avond

In het kader van het behoud van uniek Lochems landschap zal de Stichting Mooi Lochem inspreken.

Je maatschappelijke betrokkenheid tonen kan ook door je aanwezig te zijn op de publieke tribune. Daarnaast is het ook een steuntje in de rug van de insprekers ! Zij doen het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor jou!

Meer informatie over het plan: https://beoenergie.nl/