In verband met het vogel broedseizoen is de wandelroute ” Poort van Lochem”  tijdelijk iets ingekort.  Halverwege de route, na De Heest, is het stuk lans de Visserij afgezet om de daar broedende weide- en watervolgels de rust te gunnen bij het broeden.  De aanpassing kunt u op de routebeschrijving pagina inzien.

Vogels worden met name beschermd tijdens het broedseizoen. Een belangrijke vraag is dus: Van wanneer tot wanneer duurt het broedseizoen? Vaak wordt als grove lijn gezegd dat het broedseizoen duurt van 15 maart tot en met 15 juli. Inderdaad broeden vogels met name in deze periode. De bescherming van vogels is echter niet gebaseerd op een datum, maar op het daadwerkelijke broedseizoen. Dat kan ook al voor 15 maart of na 15 juli zijn. Het broedseizoen begint niet pas wanneer de eieren gelegd zijn. Het broedseizoen gaat al van start met de paarvorming, territorium afbakenen en het bouwen van nesten. In deze tijdsspan worden vogels, hun nesten en eieren beschermd door de Flora- en faunawet. Het nest mag niet verwijderd, verstoord of leeggehaald worden.

Bron: Vogelbescherming Nederland