RTG 2/4/2012 @ 21:00 in Trouwzaal

Ruimtelijke randvoorwaarden voor woningbouw op het terrein rondom De Cloese

Inspraak:  Omwonenden

Geachte voorzitter, raadsleden en wethouder,

Met het  voorstel van B&W zoals het voor u ligt zijn omwonenden het grotendeels eens maar met uitzondering van de kavel  geprojecteerd in de kasteeltuin. De verstening van de nu groene kasteeltuin is onaanvaardbaar.

Door de tuinkavel uit het plan te schrappen  blijven er 16 kavels over, allen op het gebied waar nu de oude politieschool met bijgebouwen staat.

In het voorstel van B&W staat dat de ontwikkelaar 21 februari  een  aanvraag heeft ingediend voor  22 woningen, meer dan omwonenden wenselijk achten. Sindsdien hebben ontwikkelaar, gemeente en omwonenden op 19 maart elkaar nogmaals getroffen voor overleg waarna  de ontwikkelaar is gekomen met  o.a. een planvoorstel  voor maximaal 17 kavels voor 17 woningen. Van deze zijn 16 gepland op gebied wat nu bestemming Maatschappelijk heeft  en 1 in de kasteeltuin.  Zonder deze tuinkavel  kunnen omwonenden zich vinden in dit plan.

Hoofdrandvoorwaarde voor buurt  is altijd geweest het behoud van de unieke natuur en landschapswaarden ter plaatse.  Met maximaal 16 woningen verspreid  op  het nu bebouwde  terrein kan  men zich voorstellen dat  redelijk passende woningbouw kan worden gerealiseerd.

Andere randvoorwaarden die volgens ons ook moeten worden meegenomen zijn:

 • Minimaliseren aantal  & maximaliseren inhoud woningen.
 • Kavels niet kleiner dan 800 m²
 • Uitgebreid Beeldkwaliteitsplan
 • Onafhankelijke supervisor aan te stellen voor BP wijziging.
 • Afbraak schoolgebouwen & opruimen atletiekterrein binnen 3 maanden wijziging BP.
 • BP wijziging
  • Maatschappelijk –> Wonen
  • Recreatie –> Bos met waarde

Ook moeten volgens ons de volgende aspecten worden onderzocht:

 • Ontsluiting & verkeersdruk
 • Effect op aansluitend vogelbroedgebied
 • Effect op bestaande fauna & flora
 • Uitsluiting toekomstige bebouwing tegenover kasteel, nu parkeerterrein

Dank voor uw aandacht

Gerrit Jan Schepers