INSPRAAKREACTIE ACTUALISATIE STARTNOTITIE DIEKINK 
Ronde-tafelgesprek gemeenteraad Lochem 22 oktober 2012

De Stichting Milieurecht De Graafschap (SMG) en de Stichting Mooi Lochem mogen het
volgende onder uw aandacht brengen.

Lees meer =>>