B&W van de gemeente Lochem zijn van mening dat Lochem er een nieuw bedrijventerrein bij moet krijgen.

In deze tijd van leegstand en krimp doen zij nu voorstel aan de Raad om de bestemming van landbouwgrond net buiten Lochem te wijzigen. Er is “geconcludeerd” dat hier behoefte aan is. Met de vele leegstand op bedrijventerreinen in Lochem en bij buren rijst de vraag waarop deze conclusie gebaseerd is.

Lees hier meer …….