Het kabinetsbesluit over het herrouteren van het goederenvervoer binnen het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is op 4 juni 2010 genomen. “Goederentreinen ten noorden van de Betuweroute wordt beter gespreid. Zo wordt het vervoer tussen Rotterdam en Noord-Duitsland niet meer via Amsterdam geleid, maar via de Betuweroute en Arnhem en de IJssellijn”. Veel gestelde vragen (document mei 2011, Ministerie van Infrastructuur en Milieu).

In het kabinetsbesluit gaat het om de voorkeursbeslissing, die leidt tot 40-62 goederentreinen per dag over de IJssellijn en 52-80 over de Twentelijn. Voor het aantal goederentreinen over de Twentelijn maakt het niet uit of PHS wel of niet doorgaat, omdat deze groei gewoon plaatsvindt. Voor de IJssellijn maakt het wel uit, want wanneer PHS niet doorgaat, beperkt het aantal goederentreinen zich tot 6-10 per dag. De IJssellijn boven Deventer krijgt in deze voorkeursbeslissing geen extra goederentreinen. De Twentekanaallijn is in beeld als een alternatieve (deel)oplossing met (gedeeltelijke) verdubbeling en electrificering van dit traject.

Wat betekent dit voor u als bewoner? Als deze plannen doorgaan, krijgen we meer geluidsoverlast, meer trillingen, gezondheidsproblemen door slaapverstoring en geluidshinder, langere wachttijden voor het spoor, slechtere bereikbaarheid (ook voor hulpdiensten), gevaarlijke stoffen door de woonkernen, waardedaling van woningen, schade aan woningen, natuur en lokale economie.

De Tweede Kamer heeft op 9 november 2010 over de ingediende moties gestemd om het plan en het beleid van de minister bij te sturen. Dankzij het groeiende verzet van bewoners heeft de lokale, provinciale en landelijke politiek samen met het RONA resultaat geboekt. Lees verder bij plannen overheid.

Deze website is een initiatief van het RONA. Steun ons! Meld u aan via contact of stuur een e-mail.

(bron: Witteveen+Bos)

Klik hier voor ons nieuwsoverzicht. Volg ons op Twitter: @RONAnoordtak.

Bron:  RONA website