Donderdag 8 maart, Arnhem

19.30-22.00, Bezoekerscentrum Sonsbeek

Structuurvisie Gelderland

De Provincie Gelderland gaat dit jaar van start met de voorbereiding van een nieuweStructuurvisie. Deze Structuurvisie is de opvolger van het Streekplan uit 2005, maar zal zich niet alleen beperken tot het ruimtelijk beleid. Het wordt een integraal plan waarbij het de bedoeling is dat ook ander omgevingsbeleid, zoals dat nu onder meer te vinden is in het provinciaal Milieuplan, Waterplan en Reconstructieplan, erin wordt opgenomen. Ook zal aandacht worden gegeven aan het beheer en gebruik van onze ondergrond, nu hier steeds meer belangen spelen. Kortom de Structuurvisie wordt een integraal provinciaal beleidskader voor o.a. natuur, landschap, cultuur, water, milieu, verkeer, wonen en werken, recreatie en agrarisch gebruik. De Structuurvisie zal naar verwachting in vergelijking tot het Streekplan meer gebiedsgericht worden.

Over de inhoud, opzet en praktische uitwerking van de Structuurvisie zoekt de provincie inbreng vanuit diverse maatschappelijke geledingen, zoals gemeenten, waterschappen, natuurbeherende organisaties, landbouworganisaties en lokale groeperingen. Op 8 maart zal de provincie een toelichting geven op het proces en de onderwerpen die (waarschijnlijk) aandacht krijgen in de nieuwe Structuurvisie. Daarbij zal de nodige ruimte worden gereserveerd voor inbreng vanuit de zaal. Wat zijn ervaringen in onze omgang met natuur, landschap en andere omgevingswaarden? Wat is goed gegaan de afgelopen jaren in Gelderland en wat niet? Moet het anders en kan het beter? Waar moeten de prioriteiten liggen? Moet de provincie regisseur zijn of zien we andere mogelijkheden voor bescherming, beheer, gebruik en inrichting van het landelijke gebied? Wat moeten we doen met de krimp in diverse regio’s? Hoe willen we de EHS behouden en beheren en wat willen we met de ‘witte gebieden’ die tussen wal en schip dreigen te vallen? Waar zien we kansen en wat zijn knelpunten?

Bezoekerscentrum Sonsbeek – Zijpendaalseweg 24a – is op loopafstand van Arnhem CS (uitgang Sonsbeekzijde). Met de auto kunt u iets verderop langs de Sonsbeeksingel parkeren, ter hoogte van het Nederlands Watermuseum.

Aanmelden:

Laat deze kans niet liggen. Praat en denk mee over de toekomst van onze provincie! Viadeze link kunt u zich – als u dat nog niet hebt gedaan – aanmelden voor de avond van 8 maart. U krijgt voorafgaand aan de avond informatie toegestuurd.

Als u niet kunt komen, maar wel interesse hebt in dit materiaal, stuur dan een mail naar:a.de.meijer@gnmf.nl, met vermelding van ‘infomateriaal structuurvisie’. We zullen u dan ook op de hoogte houden over de uitkomst van en het vervolg op de bijeenkomst.