Beste sympathisant van de Stichting Mooi Lochem

Al meer dan 15 jaar zet de Stichting Mooi Lochem in voor het behoud en de verbetering van het unieke buitengebied in de gemeente Lochem. Velerlei bedreigingen en verwante zaken zijn in de loop der jaren door Mooi Lochem publiekelijk aangekaart en op diverse manieren onder de aandacht van burgers gebracht. Dit zette aan tot brede publieke bewustwording, debat en een breed maatschappelijk draagvlak voor besluitvorming. Hierbij kan gedacht worden aan laanbomen beheer, bebouwing rond De Cloese, Bandenbedrijf Doornbos, bouwplannen Lochem Oost, wandelroute Poort van Lochem, plannen industrieterrein Diekink en actueel, of zonneparken en grote windmolens de aanslag op ons landschap waard zijn.

Daarnaast heeft Mooi Lochem, in samenwerking met de gemeente, het waterschap en aanwonenden heeft Mooi Lochem de wandelroute Poort van Lochem ontwikkeld en in kaart gebracht. Deze prachtige wandelroute langs de Berkel ten Oosten van Lochem en dan via het ’t Overlaar en de voet van de Lochemse Berg weer naar Stad Lochem trekt vele bezoekers van dichtbij en ver weg die hebben gehoord van dit bijzonder landelijk Lochem. Het onderhoud van dit fraaie pad wordt belangeloos gedaan door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Zo ook het verdiepen in actuele knelpunten en het het informeren van onze sympathisanten via de website www.mooilochem.nl en diverse social mediakanalen. Dit alles vergt tijd en inzet opgebracht op vrijwillige basis. Maar er zijn ook aspecten die kosten.

Steunt u/je onze doelstelling en activiteiten ook en wilt u/je met het oog op de toekomst er mede voor zorgen dat de stichting haar activiteiten kan blijven voortzetten, dan wordt een financiële donatie zeer op prijs gesteld.

Dit kan op de rekening van de Stichting bij de ABNAMRO Bank Rekening no.:   IBAN: NL53ABNA0498673308 t.n.v. C Muller i.z. Stichting Mooi Lochem.

of scan deze QR voor betaalgemak

Met ook uw/jouw steun kan de Stichting Mooi Lochem doorgaan met haar activiteiten om zo bij te dragen aan het behoud van ons Mooie Lochem voor de ons te volgen generaties.

Alvast dank voor uw steun.

Namens de Stichting Mooi Lochem

Gerrit Jan Schepers/Voorzitter

www.mooilochem.nl

SONY DSC