Beste natuurliefhebbers,

De strijd om een natuurbegraafplaats op de Kalenberg bij Barchem is nog niet ten einde, maar zeker ook nog niet verloren. De eigenaren van het natuurterrein de Kalenberg doen een nieuwe poging om een vergunning van de gemeente te krijgen. Hun plan ligt nu ter inzage. Iedereen kan bij de gemeente bezwaar indienen. Kom in actie, want anders lopen we straks in het fraaie natuurgebied letterlijk over lijken. Dat wil toch niemand!

Wat kun je doen?

  • Maak bezwaar tegen het nieuwe plan. Dat kan tot en met 8 november. Doe het samen met ons of individueel. Dat kan natuurlijk ook. Hoe meer bezwaren, hoe beter. Hoe? Kijk bij het volgende blokje.
  • Mobiliseer vrienden, familie, kennissen, collega’s om zich ook tegen het nieuwe plan te keren.
  • Klop bij raadsleden en politieke partijen aan om zich tegen het plan uit te spreken. Zij hebben de sleutel in handen om dit onzalige idee af te wijzen.

De vorige keer hebben we ons met succes tegen de aanvraag verzet. Mede dankzij jullie hulp heeft de Raad van State een dikke streep door dat plan gezet. Dat gaan we samen opnieuw doen!

Hoe bezwaar aantekenen?

Een zienswijze indienen is niet moeilijk, klik hier voor alle informatie en een voorbeeld met uitleg. Graag helpen we. Ook kunt u een zienswijze ondertekenen die wij opstellen. Voor alle vragen of hulp neem contact op via onderstaand e-mailadres.

Waarom geen begraafplaats?

De gemeente Lochem profileert zich graag met mooie natuur en hart voor biodiversiteit en landschap. Laat iedereen daar met z’n vingers vanaf blijven. Voeg de daad bij het woord. Laten we behouden wat we hebben en niet een aanzienlijk deel van het terrein opofferen aan een begraafplaats. Want laten we eerlijk zijn, we laten overledenen met rust. Je gaat niet wandelen of fietsen op of vlak bij een begraafplaats. En geregeld een uitvaart op de berg is ook niet in harmonie met natuurbeleving. Tekenend is dat de aanvraag voorziet in een andere bestemming: het wordt begraafplaats en geen natuur. Dat is veelzeggend.

De verliezers

De natuur is de grootste verliezer. Zodra er lijken worden begraven in de nu nog ongestoorde zeer oude bosgrond, zal deze onherstelbaar worden verstoord. De wandelaars en andere recreanten zijn ook verliezer. Ze raken een deel van hun natuurterrein kwijt. En Barchem is verliezer, want het raakt weer een stukje van haar aantrekkelijkheid als natuur- en wandelgebied kwijt.

Er zijn alternatieven

Het plan wordt mooi verpakt, dat het bedoeld is voor het onderhoud, maar daar prikt iedereen doorheen. Bijna een kwart van het toch al niet al te grote bosgebied wordt prijsgegeven om de portemonnee van de Stichting Behoud Landgoed de Kalenberg te vullen.

  1. Aan de eigenaar van het bosgebied is aangeboden om samen met inzet van vrijwilligers het onderhoud de komende vijf jaar financieel te garanderen. Daarna wordt de situatie opnieuw bezien. Dat is afgewezen. Miljoenen euro’s aan inkomsten uit de natuurbegraafplaats zijn kennelijk aantrekkelijker dan behoud van het volledige bosgebied voor de wandelaars en recreanten. Neem geen hap uit dit zeer goed bezochte bosgebied puur uit commerciële overwegingen.
  2. Onderdeel van het plan is de aanleg van ca. 3 hectare bos bij de Larikslaan in Barchem. Kleed dat mooi natuurlijk aan en richt het in als begraafplaats. Dan is de aanslag op de Kalenberg niet nodig! De oorspronkelijke schenker van dit bos Justine van Heeckeren van Kell zal daar dankbaar voor zijn.
  3. Natuurlijk zijn er belangstellenden voor natuurbegraven, maar kies dan geschikte locaties. Ze zijn er voldoende, ook vlak in de buurt. Het moet geen prettig idee zijn dat je kiest voor de Kalenberg, terwijl je weet dat het ten koste gaat van een prachtig stuk bos.

Help mee om de natuur op de Kalenberg te behouden!

Met vriendelijke groeten,

Stichting Red de Kalenberg

Dorien van der Horst

Eric Oonk

Mail: red@de-kalenberg.nl

Web: https://de-kalenberg.nl

_________________________________________________________________________________________

Steun betuiging voor Stichting Mooi Lochem in de vorm van een donatie kan d.m.v. overboeking op IBAN: NL53ABNA0498673308 (t.n.v. C Muller i.z. SML)  Of: