ProRail persbericht

16-02-2012

Grote animo inloopavonden PHS Goederenroute Oost-Nederland

De inloopavonden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en spoorbeheerder ProRail over PHS Goederenroute Oost-Nederland worden volop bezocht. Op de eerste acht avonden zijn in totaal ruim 2400 bezoekers geweest. De bijeenkomsten worden door bezoekers met voldoendes beoordeeld. De avond in Bathmen vormde daarop een uitzondering.

Aantallen

De reeks informatieavonden begon met een plenaire avond in Hengelo voor politici, wethouders en gedeputeerden van gemeenten en provincies. Hierbij waren ook omwonenden welkom. In totaal bezochten 127 mensen deze avond. Vervolgens waren er inloopavonden in Wierden (139), Bathmen (circa 600), Borne (217), Hengelo (126), Goor (440), Lochem (347) en Dieren (412).

Gesprekken

Volgens medewerkers van ProRail en ministerie vinden er vooral veel inhoudelijke gesprekken plaats. Zorgen over leefbaarheid en vragen over de status van besluitvorming zijn veelbesproken onderwerpen. Bezoekers wordt bij vertrek op de avonden gevraagd naar hun mening over de organisatie en opzet van de bijeenkomsten. Zowel de opzet als de mogelijkheid tot het stellen van vragen worden als voldoende ervaren. De inloopavonden worden ook met algemene cijfers beoordeeld: varierend tussen een 5,6 in Borne tot een 7,0 in Lochem. In Bathmen gaven de bezoekers een gemiddelde 3,3.

Vervolg

Deze donderdag wordt in Oldenzaal een inloopavond gehouden. In de week na de krokusvakantie worden op dinsdag 28 februari in Zutphen en woensdag 29 februari in Arnhem de laatste van deze reeks van tien inloopavonden georganiseerd. In Bathmen wordt door het ministerie en ProRail nog een extra meedenksessie gehouden. Dit is mede omdat in Bathmen een variant wordt onderzocht met een nieuw spoortraject. De datum hiervoor volgt nog.

Goederenroute

Na een Kabinetsbesluit over Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is een concept notitie Reikwijdte en Detailniveau gemaakt voor goederenroute Oost-Nederland. Deze vormt de basis voor het onderzoek voor een Milieu Effect Rapportage. Hierbij wordt ondermeer bestudeerd hoe de verwachte groei van het goederenvervoer in Oost-Nederland via het spoor zou kunnen worden afgewikkeld en wat de effecten zijn. Medio 2013 beslist vervolgens de Tweede Kamer over de haalbaarheid van de varianten van tracés voor dit goederenvervoer.

Studies

Naast de spoorvarianten worden studies uitgevoerd naar de mogelijkheden om nog meer goederentreinen via de Betuweroute te laten rijden en meer goederenvervoer via de binnenvaart af te wikkelen. Over de uitkomsten van deze studies wordt de Tweede Kamer medio 2012 door de minister van Infrastructuur en Milieu geinformeerd.

Bron: Website Prorail

Lees meer ==>>