Wacht met MER goederenspoor Oost-Nederland tot noodzaak duidelijker is

Persbericht | 27-02-2012

Hoeveel goederenvervoer over het spoor is op lange termijn te verwachten? Hoe kan dit goederenvervoer het beste door Oost-Nederland: over weg, water of spoor? En via welke route? De Commissie voor de m.e.r. adviseert eerst deze vragen te beantwoorden met de ‘Elverding-aanpak’ en daarna pas het onderzoek naar de inrichting van de spoorlijnen in Oost-Nederland te starten.

Lees meer …….