Projectontwikkelaars Viverion en Van Wijnen hebben bij de gemeente Lochem een bestemmingsplanwijziging aangevraagd voor de bouw van 22 woningen rondom kasteel  De Cloese. Eén woning staat pontificaal gepland in de huidige kasteeltuin. Omwonenden en Stichting Mooi Lochem vinden dit te veel verstening in de bestaande natuur aldaar. Financieel gewin gaat hier ten koste van natuur en waardevol Lochems landschap.

Kort na aankoop in 2004 kwamen de ontwikkelaars met een plan om meer dan 100 huizen te bouwen in het gebied wat gekenmerkt wordt door ruimte, rust en schoonheid. Na grote weerstand vanuit de bevolking is dit plan ingetrokken en is men overgegaan tot overleg met de omwonenden en de Stichting Mooi Lochem. Deze  hebben sindsdien aangegeven voorstander te zijn van beperkte en passende woningbouw binnen het kader waar nu de oude politieschool staat. Maar niet in de kasteeltuin en niet ten koste van de natuur en het unieke landschap ter plaatse.

In december van vorig jaar hebben de ontwikkelaars de omwonenden een plan voorgelegd voor rondom 14 woningen, waarvan 1 in de kasteeltuin. De buurt kon zich hier grotendeels goed in vinden met uitzondering van het huis gepland in de kasteeltuin; dat zou moeten worden geschrapt.

Nu blijkt dat de ontwikkelaars vorige maand  een verzoek hebben ingediend bij de gemeente voor maximaal 22 woningen inclusief bebouwing in de kasteeltuin. Het verzoek is ondertussen  behandeld door B&W Lochem die besloten hebben de Raad voor te stellen akkoord te gaan met  17 woningen  met de mogelijkheid van een woning in de kasteeltuin.
De tuin ter plaatse is deel van de beschermende Ecologische Hoofd Structuur(EHS). Op welke basis B&W Lochem woningbouw in de EHS willen toestaan is volstrekt onduidelijk. Dat woningbouw in de kasteeltuin het natuurschoon en het majestueuze imago van het landhuis ter plaatse volledig zal vernietigen is voor omwonenden en voor honderden sympathisanten van Stichting Mooi Lochem duidelijk. Zij zijn van mening dat het een groot  en permanent verlies voor Lochem zal zijn .

Het voorstel ligt nu bij de raad en zal worden behandeld in de raadsvergadering van 16 april. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 21 mei 2012. De omwonenden en Stichting Mooi Lochem zullen de Rondetafelgesprekken van 2 april aangrijpen om de raadsleden te overtuigen van hun standpunt.

Lochem, 12 maart 2012