Als deel van de voorbereiding van de Structuurvisie Lochem 2020 is op  het gebied van Wonen,  werken en economie nader onderzoek uitgevoerd door bureau PAU.

Lees hier meer ……….. 

 

Planning

De ontwerp structuurvisie ‘Lochem 2011-2020’ wordt na de zomervakantie voor een ieder ter inzage gelegd. Dit wordt via de Berkelbode bekend gemaakt. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de structuurvisie ‘Lochem 2011-2020’ vast in het eerste kwartaal van 2013.