U bent van harte welkom op dinsdag 21 juni, tussen 18:00 tot 21:00 uur in Recreatiecentrum De Heksenlaak, Zwiepseweg 32 in Barchem. Het is een inloopbijeenkomst zonder programma. U kunt dus binnenlopen wanneer het u schikt. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

Herinrichting Heksenlaak
In samenwerking met grondeigenaren en omwonenden heeft Waterschap Rijn en IJssel een concept inrichtingsplan gemaakt voor de herinrichting van de Heksenlaak. Dit resultaat, de planning en de procedures die gaan volgen lichten we u graag toe!

Door de Heksenlaak vanaf het Rammelgoor tot aan de Hofmansteeg anders in te richten wil het waterschap kansen benutten voor het ontwikkelen van nieuwe natuur en versterking van bestaande natuur. Dit gebeurt door de Heksenlaak op een aantal locaties te verondiepen, aanleg van nieuwe natuurgebieden en bestaande natuurgebieden te verbeteren. Het resultaat is een klimaat robuust watersysteem.

Stand van zaken overige Berkel projecten
Naast het concept inrichtingsplan van de Heksenlaak delen we deze avond ook informatie over de overige Berkel-projecten, zoals het traject Borculo Lochem (voorbereiding) en Lochem-Almen (planvorming). We praten u graag bij over de laatste ontwikkelingen en het vervolgproces.

We zijn heel benieuwd of u ook nog kansen ziet voor het gebied en natuurontwikkeling die we kunnen meenemen. Voor deze trajecten zijn er op deze avond dan ook nog geen nieuwe kaarten of ontwerpen.

Lees hier meer >>