Op uitnodiging van de Van Wijnen / Viverion zijn de omwonenden en andere belanghebbenden, w.o. Stichting Mooi Lochem op dinsdag 2 november bijeengekomen. Na een welkomstwoord van de Heer P. Birkhoff, projectleider voor de Cloese, werd een uiteenzetting gegeven over de bouwplannen door het Stedenbouwkundig bureau SVP uit Amersfoort.

Verslag 1 ste bijeenkomst 02112010