Verzoek om inspraak op de Toekomstvisie Lochem 2030 :

Reactie SMG 110112 op Toekomstvisie 2030

Aanvullende reactie van de stichting Milieurecht de Graafschap van 15 januari 2011 :

Reactie aanvullend SMG 110115 op Toekomst Lochem