schaliegas

Met een stemverhouding van 28 voor en 27 tegen hebben Provinciale Staten in hun vergadering van 20 maart een motie over de winning van schaliegas aangenomen. In de motie wordt gesteld dat ‘de winning van onconventionele gassen niet past in de Gelderse visie op duurzaam gebruik van de ondergond zolang de consequenties niet helder in beeld zijn gebracht’.

Lees meer …………..