De Rabobank Graafschap-Noord heeft Prisma & Partners gevraagd een beeld te schetsen
van mogelijke ontwikkelingen binnen de Graafschap, uitgaande van de onderscheidende
kenmerken van die regio. Dat onderscheidende wordt mede bepaald door de kenmerken van
de omliggende regio’s. Het rapport concentreert zich op de Graafschap, maar dat kan niet
zonder naar buiten te kijken.
De vraag van de Rabobank was níet om te analyseren waar kansen voor de bank liggen.
Waar die kansen liggen zal de bank zelf bepalen.

Rapport Rabo Perspectieven Graafschap