Op het 30 juni 2011 is een inloopavond voor  geïnteresseerden en omwonenden van de Cloese georganiseerd.


Tijdens die avond werd een schets gepresenteerd van het meest recente ontwerp van de verkaveling rondom de Cloese :

Schets Plan Cloese 30 juni 2011