Mooi Lochem nu nog mooier:

Deze week heeft de Stichting Mooi Lochem haar nieuwe website www.mooilochem.nl toegankelijk gemaakt voor het publiek. De structuur van de oude, voor velen bekende website bleek te beperkt om de toenemende activiteit van de stichting goed weer te geven. De stichting pleit voor een mooi Lochem. Door te zorgen voor betrokkenheid wordt er draagvlak gecreëerd voor onderwerpen die Lochem mooi maken en wel in de ruimste zin van het woord.

De website biedt alle moderne communicatie middelen die uitwisseling van standpunten online mogelijk maakt. De verbinding met social media fora als Facebook, LinkedIn en Twitter  is zeer gebruiksvriendelijk opgenomen. Ook  behoort het deelnemen aan een blog of  het sturen van redactionele reacties tot de mogelijkheden.

De informatie op de website is grotendeels opgesplitst volgens de speerpunten van de stichting. Actuele informatie wordt continue aangevuld. Informatie over de activiteiten vóór 2011 is opgeslagen in een digitaal archief, toegankelijk via opvallend geplaatste links op de website.

Stichting Mooi Lochem heeft als doel behoud van het milieubeheer en de natuur, met behulp van de natuur- en landschapsbescherming in de gemeente Lochem.

Stichting Mooi Lochem is voortgekomen uit de Stichting Milieubeheer Oost-Lochem, die in 1989 werd opgericht door een aantal enthousiaste Lochemers die het beste voor hadden met de landschappelijke betekenis van Lochem en haar buitengebied. In haar bijna 20 jarige bestaan werd in tal van zaken, waarbij de natuur het onderspit dreigde te delven, door bestuurders geluisterd naar de mening van de stichting en werd voor een passende oplossing gekozen.