Inventarisatie actuele naturwaarden uniek stukje Lochem

Begin 2011 is professioneel onderzoek  verricht naar de effecten van mogelijke woningbouw op het terrein van de voormalige politieschool De Cloese  op de natuurwaarden van het bos en landgoed.

Het gebied rondom  de oude politieschool bestaat uit bos. Het westelijke deel  heet  “Mariabos”  waarvan bekend is dat het in 1842 is aangeplant als eiken-landgoedbos op moerassig grasland/elzenbroek.  De bodem is vochtig en kalkrijk. Sinds de normalisatie van de Berkel en de aanleg van een atletiekbaan naast het bos wordt continu kwelwater afgevoerd uit het bos. In 1990 wordt geconstateerd dat het bos een hoge natuurwaarde heeft, wat vooral te danken  is aan de aanwezigheid van een gevarieerde bosstructuur en de aanwezigheid van dode eiken.

Lees hier meer …….